Αναζήτηση μνημείων

Ο μεγάλος αριθμός ναών εντός και εκτός του οικισμού Καβούσι αποτελεί τεκμήριο της άνθησης του, κυρίως στην περίοδο της βενετοκρατίας. Ο Άγιος Γεώργιος, στο μέσο του οικισμού, ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου με εγκάρσιο τριμερές νάρθηκα ναού. Φέρει δύο στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου του 14ου και 15ου αι., από τα οποία μεταγενέστερο είναι το εκτενέστερα σωζόμενο στον κυρίως ναό και στο κεντρικό τμήμα του νάρθηκα. Το εικονογραφικό πρόγραμμα, εκτός από τον συνήθη χριστολογικό κύκλο περιλαμβάνει ένα συνεπτυγμένο θεομητορικό κύκλο και τον κύκλο του αγίου Γεωργίου. Τον δυτικό τοίχο και μέρος των πλευρικών καταλαμβάνει η μεγάλη παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, με τις μικρογραφικές και ιδιαίτερα παραστατικές μορφές των κολασμένων στο κατώτερο τμήμα της. Από τις υπόλοιπες παραστάσεις αξίζει να σημειωθούν ο αββάς Ζωσιμάς με την οσία Μαρία την Αιγυπτία στο εσωρράχιο του βόρειου τόξου του νάρθηκα, καθώς και η δυτικότροπη απεικόνιση της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στον βόρειο τοίχο κοντά στο τέμπλο.