Αναζήτηση μνημείων

Η Μητρόπολη περιλαμβάνει τις ομώνυμες επαρχίες του νομού Χανίων και εδρεύει στην Κίσαμο. Η Κίσαμος αποτελούσε Eπισκοπή ήδη από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Η παλαιότητα της Επισκοπής είναι γνωστή λόγω της παρουσίας του Επισκόπου Ευκίσσου στην Σαρδική Σύνοδο το 343 αλλά και στο μουσείο του Ρεθύμνου υπάρχει μολύβδινη βούλα, που χρονολογείται στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 7ου αι., και μαρτυρεί την ύπαρξη της.

Για την Επισκοπή του Σελίνου δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αν και διάφορες πηγές αναφέρουν στην ευρύτερη περιοχή τις Επισκοπές Λίσσου (ἀρχαίας Λισσοῦ) και νήσου Καύδης (Γαύδου), με την Αραβοκρατία αυτές έπαυσαν να λειτουργούν. Το 1645 άρχισε και πάλι η λειτουργία της Επισκοπής Κισάμου με έδρα την Επισκοπή. Την περίοδο της Ενετοκρατίας αρκετές ήταν οι Μονές της περιοχής που προσπάθησαν και κατάφεραν να διατηρήσουν τον Χριστιανισμό ζωντανό τα χρόνια εκείνα.

Γνωστότερη είναι η Μονή Χρυσοσκαλίτισσας που έγινε κέντρο γραμμάτων και εκπαίδευσης. Κατά την Τουρκοκρατία η Επισκοπή παρέμεινε αδρανής μεταξύ των ετών 1831 έως και το 1860,οπότε ενώθηκε με την Επισκοπή Κυδωνίας. Όπως όλες οι Ορθόδοξες Επισκοπές, έτσι και η Επισκοπή Κισάμου και Σελίνου αντιστάθηκε απέναντι στους Τούρκους. Μάλιστα ο Επίσκοπος Μελχισεδεκ και ο Διάκονος Καλλίνικος απαγχονίστηκαν.

Το 1962 προήχθη σε Μητρόπολη. Σημερινός Μητροπολίτης της είναι ο κ. Αμφιλόχιος, από το 2005, και αριθμεί 80 ενορίες, 8 Μοναστήρια και 64 κληρικούς.