Αναζήτηση μνημείων

Η Μητρόπολη αποτελείται από τις πρώην επαρχίες Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και την επαρχία των Σφακίων. Δηλαδή καλύπτει ένα τμήμα νότια τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνου και ένα τμήμα νότια τοῦ Νομοῦ Χανίων.

Κατά την Παλαιοχριστιανική Περίοδο μαρτυρούνται μέσα από τά έγγραφα δύο Ἐπισκοπές, τῆς Συβρίτου μέ ἔδρα την ομώνυμη ἀρχαία πόλη, τό σημερινό χωριό Θρόνος Ἀμαρίου μέ ἀναφορά στο «Συνοδικό τῆς Συβρίτου»(ἐγγραφο με πλούσιες νἰστορικές ἀναφορές για την ἐκκλησία τῆς Κρήτης) καί τῆς Ἀραδένης μέ ἕδρα τό χωριό Ἀράδενα τῆς ἐπαρχίας Σφακίων, οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν κατά την Ἀραβοκρατία.. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας οι Επισκοπές διατήρησαν την αυτονομία τους εκτός αυτή του Αγίου Βασιλείου που προσαρτήθηκε στην Επισκοπή Καλαμώνος. Κατά την περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί μέ την ἀνασύσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἰδρύεται ἡ Ἐπίσκοπη Λάμπης μέ ἕδρα για ἕνα μεγάλο χρονικό διαστημα τό βυζαντινό τῆς Παναγίας στην Λαμπηνή καί ἐν συνεχεία τις Μονές Πρέβελη Ἀγίου Βασιλείου καί Ἀσωμάτων Ἀμαρίου. Η ένωση των επισκοπών έγινε τον 19ο αι. και το 1962 το Οικουμενικό Πατριαρχείο την προήγαγε σε Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων.

Σημερινός Μητροπολίτης της είναι ο Ειρηναίος και διαθέτει 78 ενορίες, 5 Μοναστήρια και 86 κληρικούς.