Αναζήτηση μνημείων

Ο μονόχωρος ναός των Αγίων Αποστόλων, 100 μ. νότια από τον Άγιο Γεώργιο φέρει επίσης δύο στρώματα τοιχογραφιών του 14ου και 15ου αι. αντίστοιχα. Από το πρώτο στρώμα διακρίνονται ελάχιστες μορφές, όπως η ολόσωμη μορφή της κτητόρισσας στον βόρειο τοίχο, που φέρει το προσδιοριστικό «πρεσβυτέρυσα». Το δεύτερο στρώμα που χρονολογείται στις αρχές του 15ου αι. και σώζεται αποσπασματικά, φέρει σκηνές του ευαγγελικού κύκλου και την ιδιαίτερα μεγάλη παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, αφού καλύπτει τον δυτικό, μεγάλο μέρος του νότιου και τμήμα του βόρειου τοίχου. Από τις υπόλοιπες παραστάσεις ενδιαφέρον παρουσιάζουν στον νότιο τοί­χο του κυρίως ναού η πολυπρόσωπη σκηνή της Γέννησης, με την δυτικότροπη Παναγία Γαλακτοτροφούσα, καθώς και η μεγάλη και παραστατική απεικόνιση των Τριών Παίδων εν Καμίνω στον νότιο τοίχο του ιερού βήματος.