Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα, αρχικά ως τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα και πλίθινες καμάρες. Το 1230 προστέθηκε το μονόχωρο, ξυλόστεγο κλίτος του Χριστού. (Αργότερα η ξύλινη στέγη αντικαταστάθηκε από οξυκόρυφες καμάρες). Τον 19ο αιώνα ο χώρος του κυρίως ναού ενοποιήθηκε (με μεγάλες καμάρες που ανοίχτηκαν μεταξύ των κλιτών), κατεδαφίστηκε ο νάρθηκας και προστέθηκε το (κατάκοσμο) καμπαναριό.
Ο εσωτερικός διάκοσμος χρονολογείται σε τρεις περιόδους. Οι αρχικές τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. έγιναν με τη μέθοδο της νωπογραφίας και περιλάμβαναν ολόσωμους αγίους και ευαγγελικές σκηνές. Τα άλλα δύο στρώματα είναι του 13ου και του 14ου αιώνα. Ο ναός έχει σημαντική αρχιτεκτονική αξία, γιατί δείχνει την εξέλιξη της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη.