Αναζήτηση μνημείων

Ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Μεσελέροι. Ο τοιχογραφικός του διάκοσμος χρονολογείται γύρω στο 1300 και σώζεται αποσπασματικά. Στο ανατολικό τμήμα της καμάρας αναπτύσσεται η μεγάλη παράσταση της Ανάληψης, ενώ στο δυτικό λίγες παραστάσεις από τον κύκλο των Παθών του Χριστού, καθώς και τρεις παραστάσεις από τον βίο του αγίου Γεωργίου. Στον βόρειο τοίχο εκτός από μεμονωμένους αγίους όπως τους μοναστές Εφραίμ τον Σύρο και Ευθύμιο, εικονίζεται η ιδιαίτερα εκτενής παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας με τον Χριστό Κριτή, τους Δώδεκα Απόστολους και Χορό Αγγέλων στο ανώτερο τμήμα, καθώς και την απεικόνιση της κόλασης στο κατώτερο τμήμα του τοίχου. Χαρακτηριστικές μορφές, ανάμεσα στις άλλες των κολασμένων, αποτελούν οι βασιλείς και οι ιεράρχες, όπως αναγνωρίζονται από τα διάσημα του αξιώματός τους.