Αναζήτηση μνημείων

Το μοναστήρι, από το οποίο σώζεται μόνο ο μικρός δίκλιτος ναός με νάρθηκα, ιδρύθηκε κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Αρκετά έγγραφα του 1635-1650 αναφέρουν το μοναστήρι που πιθανότατα εκείνα τα χρόνια βρισκόταν στην ακμή του. Κατά την επανάσταση του 1821 τη Μονή κατέστρεψαν οι Τούρκοι, έσφαξαν τους μοναχούς και πυρπόλησαν το κτίριο. Το 1836, με πρωτοβουλία του Επισκόπου Λάμπης Νικόδημου Σουμπασάκη ιδρύθηκε εδώ η «Σχολή του Αγίου Πνεύματος», ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της Κρήτης του 19ου αιώνα.