Αναζήτηση μνημείων

Αν και η ακριβής χρονολογία ίδρυσης της μονής είναι άγνωστη, η λειτουργία της μαρτυρείται ήδη τον 16ο αι., ενώ το καθολικό του πρώιμου 15ου αι. δεικνύει τη χρήση του χώρου από την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Η μονή είναι κτισμένη πάνω σε βραχώδες έξαρμα ανατολικά του οικισμού Μεσελέροι, ενώ στο δυτικό τμήμα του αύλειου χώρου της βρίσκεται το μονόχωρο καθολικό. Γύρω του αναπτύσσονται τα υπάρχοντα ισόγεια κτίσματα της μονής, μετά από φάση ανακατασκευών του ύστερου 20ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος που ολοκληρώθηκε το 1401/2 από τον μοναχό Μύρωνα Καλοδρόσιο, καταστράφηκε μερικώς με τη μεταγενέστερη προς δυτικά επέκταση. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της Παλαιολόγειας τέχνης· περιέχει σκηνές του χριστολογικού κύκλου με ιδιαίτερη έμφαση στον κύκλο των Παθών, καθώς και το Γενέσιο και τα Εισόδια από τον θεομητορικό κύκλο. Εξωτερικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάγλυφη διακόσμηση της βάσης του μονόλοβου καμπαναριού με φυτικό διάκοσμο και τρία προσωπεία, χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής τέχνης του τέλους του 16ου αι., εποχή κατά την οποία προστέθηκε το δυτικό τμήμα του ναού.