Αναζήτηση μνημείων

Ο κατάγραφος ναός του Σωτήρα Χριστού, που βρίσκεται ΝΔ του χωριού Ανατολή, σε απόσταση περίπου πέντε χλμ., υπήρξε καθολικό ανδρικής μονής. Η άμεση γειτνίαση της με τη Μονή των Αγίων Αποστόλων, καθώς και το γεγονός ότι φέρουν στις πηγές κοινή επωνυμία ως Μονή Καρκασίων, δεικνύει ότι πιθανόν και οι δύο μονές είχαν μία εξαρτημένη σχέση. Σήμερα από τη μονή διατηρείται μόνο το μονόχωρο καθολικό, αφού τα κτίσματα στα δυτικά και βόρεια αποτελούν νεώτερες κατασκευές διαμονής των μετοχάρηδων του 20ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού του ύστερου 14ου αι., φέρει τις συνήθεις σκηνές από τον χριστολογικό κύκλο, με τη Δέηση στο τεταρτοσφαίριο και τη Δευτέρα Παρουσία να κυριαρχούν των άλλων παραστάσεων. Από την τελευταία ξεχωρίζει η σκηνή με τον Δίκαιο Αβραάμ στον Παράδεισο, εξαιτίας του λευκού της βάθους που τονίζει ότι η σκηνή δεν διαδραματίζεται στη γη αλλά στον ουρανό.