Αναζήτηση μνημείων

Ο σημαντικότερος ναός της πόλης είναι ο μητροπολιτικός του Αγίου Γεωργίου ο οποίος παράλληλα είναι και ο πολιούχος της Ιεράπετρας, εξαιτίας των θαυματουργικών επεμβάσεων του αγίου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ο ναός που επίσης βρίσκεται στον ιστορικό πυρήνα της Κάτω Μεράς κατασκευάστηκε τον 19ο αι. στη θέση παλαιότερου ναού. Ο αρχικός αυτός ναός, όπως ανακαλύφθηκε πρόσφατα κατά την διάρκεια ανασκαφικών ερευνών, ήταν μονόχωρος με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ και έφερε δύο φάσεις. Κτίσμα πιθανόν της βενετικής περιόδου θα πρέπει μάλλον να ταυτιστεί με τον ναό του Αγίου Γεωργίου της ομώνυμης συνοικίας, που αναφέρεται σε απογραφικούς πίνακες του 17ου αι. Ο σημερινός ναός που χτίστηκε το 1856 από τον αρχιτέκτονα Χατζή-Μανώλη, ανήκει στον τύπο του τρίκλιτου με τρούλλο ναού στον οποίο η ανωδομή είναι κατασκευασμένη από μπαγδατί, δηλαδή ξύλινο σκελετό επιχρισμένο με κονίαμα. Το 1936 έγιναν διάφορες εκτεταμένες επεμβάσεις στον ναό, από τις οποίες η σημαντικότερη είναι η επέκταση κατά 3,20 μ. στα ανατολικά. Ο ναός, αρκετά ευρύχωρος, είναι ιδιαίτερα επιμελημένος στα επιμέρους στοιχεία, όπως τους λεπτοφυείς κίονες με τα διαφορετικά κιο­νό­κρανα, που μάλλον προέρχονται από αρχαία μνημεία της πόλης, αλλά και τα μνημειακά διαμορφωμένα θυρώματα και τα διακοσμητικά ανάγλυφα τα οποία αναδείχθηκαν και συντηρήθηκαν μετά την πρόσφατη αποκατάστασή του από την οικεία Μητρόπολη, που ολοκληρώθηκε το 2000.