Αναζήτηση μνημείων

Ναός της ύστερης βυζαντινής περιόδου σε κάτοψη ελευθέρου σταυρού, χωρίς τρούλο, με ελάχιστες σωζόμενες τοιχογραφίες.