Αναζήτηση μνημείων

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη στις Κορακιές υπήρχε από την εποχή της Ενετοκρατίας και λειτουργούσε ως μονή Καλογραιών.

Το καθολικό που σήμερα αναστηλώνεται, (αναστηλώθηκε πρόσφατα) είναι δίκλιτο και βρίσκεται περίπου στο κέντρο του επιμήκους μοναστηριακού περιβόλου. Ο Ναός έχει υποστεί αλλεπάλληλες επεκτάσεις – (και) παρεμβάσεις που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή. Η παλαιότερη εικόνα του ναού είναι «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» έργο του 17ου αιώνα επιζωγραφισμένο το 1832.

Μέχρι το 1821 φαίνεται πως φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό μοναχών. Στην επανάσταση του 1821 ύστερα από επιδρομή των Τούρκων οι μοναχές κατεσφάγησαν και το μοναστήρι καταστράφηκε ολοσχερώς. Η Μονή ανακαινίσθηκε μετά το 1866 και συνέβαλε στην εξέλιξη των επαναστατικών κινημάτων για την απελευθέρωση της Κρήτης.

Την εποχή της Κρητικής Αυτονομίας έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα και μοναστήρια της Κρήτης.
Στο μικρό μουσείο και στο εκθετήριο εκτίθενται έργα των μοναχών και ιερά κειμήλια της Μονής.