Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός ο αφιερωμένος στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού Άνω Μούλια. Πρόκειται για ένα σπάνιο τύπο σταυρεπίστεγου ναού του οποίου οι κεραίες του εγκάρσιου κλίτους απολήγουν σε κόγχες, ενώ με μικρότερες κόγχες στο πάχος του τοίχου διαμορφώνονται η πρόθεση και το διακονικό. Το δυτικό καμαροσκέπαστο τμήμα του ναού αποτελεί νεότερη προσθήκη. Από τον ελάχιστα διατηρημένο τοιχογραφικό διάκοσμο που πιθανόν χρονολογείται στον 13ο αι., αξίζει να σημειωθεί στην βόρεια κόγχη του εγκάρσιου κλίτους η παράσταση της Καιόμενης Βάτου. Στο δάπεδο της ίδιας κόγχης βρίσκεται ρηχό πηγάδι με αναβλύζον αγίασμα το οποίο έχει συνδεθεί με τη θαυματουργή δράση των ντόπιων νεομαρτύρων Αποστόλου, Δημητρίου και Ζαχαρίου που μαρτύρησαν το 1867 και τα σεπτά λείψανά τους φυλάσσονται στον ναό.

храм посвящен Апостолам Петру и Павлу, находится в южной части Ано Мулья. Это редкий по типу храм с повышенным сводчатым трансептом, рукава трансепта которого переходят в конхи. В толщину стены маленькие конхи образуют Жертвенник и Дьяконник. Западная сводчатая часть является новым пристроенным приделом. Плохо сохранившиеся фрески датируются ХІІІ в. Надо отметить, что на северной конхе трансепта имеется изображение ­Неопалимая Купина. В полу прямо под конхой находится неглубокий целебный источник, чудотворения которого связаны с деянием местных Новомучеников: Апостола, Димитрия и Захария, которые были замучены в 1867 г. Их мощи находятся и поныне в храме.