Αναζήτηση μνημείων

Ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται στην είσοδο του ερειπωμένου οικισμού Απάνω Σύμη, και λίγο έξω από τον οικισμό Κάτω Σύμη Βιάννου. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού είναι αποτέλεσμα της προσθήκης στον αρχικό μονόχωρο ναό ενός εγκάρσιου ευρύχωρου κλίτους το οποίο δεν απέχει πολύ χρονικά από την ανέγερση του αρχικού ναού, όπως τεκμηριώνεται και από την κτητορική επιγραφή. Η επιγραφή διαχωρίζει ρητά τον Γεώργιο, χορηγό της διακόσμησης της μέσα εκκλησίας, από τον κτήτορα του εγκάρσιου κλίτους «Κωνσταντίνο τὸν Φρουλᾶ καὶ τὸν ὑιὸ αὐτοῦ Θωμᾶ». Η τοιχογράφηση του πρώτου ναού συγκρινόμενη με άλλα μνημεία που ζωγράφισε ο Μανουήλ Φωκάς, όπως τον Άγιο Γεώργιο στην Έμπαρο και τον Άγιο Κωνσταντίνο στο Αβδού, θα πρέπει να τοποθετηθεί λίγο πριν τα μέσα του 15ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του εγκάρσιου κλίτους που ολοκληρώθηκε το 1453, έτος άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί το τελευταίο επιβεβαιωμένο έργο του ζωγράφου Μανουήλ Φωκά, ενώ εντάσσεται στο λεγόμενο ακαδημαϊκό ρεύμα της παλαιολόγειας περιόδου. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού περιλαμβάνει, στο αρχικό κλίτος, σκηνές από τον ευαγγελικό κύκλο με έμφαση στα θαύματα του Χριστού, τρία από τα οποία εικονίζονται στην καμάρα του κυρίως ναού, καθώς και από το συναξάρι του αγίου Γεωργίου τη σκηνή ενώπιον του Άρχοντα. Στο εγκάρσιο κλίτος, του οποίου οι τοιχογραφίες διασώζονται αποσπασματικά, συμπληρώθηκαν αργότερα σκηνές από το Δωδεκάορτο και τον κύκλο του αγίου.