Αναζήτηση μνημείων

Ο δίκλιτος ναός στις Δωριές, αφιερωμένος στον Άγιο Κωνσταντίνο και τον Τίμιο Σταυρό, αποτελούσε το καθολικό μίας σχετικά μικρής μονής από την οποία διασώζονται λίγα κτίσματα, με σημαντικότερο ένα καμαροσκέπαστο κτήριο στα βόρεια του ναού. Η πρώιμη ιστορία της μονής, αν και άγνωστη στις λεπτομέρειές της, μαρτυρεί τη λειτουργία της κατά την ύστερη περίοδο της βενετοκρατίας, εποχή στην οποία χρονολογείται και το καθολικό. Το μεταγενέστερο κωδωνοστάσιο, με τις ανάγλυφες μορφές των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ανακατασκευάστηκε το 1872. Στο εσωτερικό του να­ού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμ­πλο, πιθανόν του 18ου αι., και η συλλογή των εικόνων του. Αξίζει ξεχωριστής αναφοράς η παλαιότερη, αμφιπρόσωπη εικόνα με την Πα­ναγία Οδηγήτρια και την Σταύρωση, από τα τέλη του 14ου ή το α΄ μισό του 15ου αι. Στην περίοδο της Κρητικής Σχολής ανήκουν οι θύρες του διακονικού και της πρόθεσης με τις συνήθεις για τις θέσεις αυτές απεικονίσεις του Χριστού Μέγα Αρχιερέα και των Τριών Ιεραρχών αντίστοιχα, καθώς και η εξαιρετική Σταύρωση του 1673.