Αναζήτηση μνημείων

Στη θέση που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου λειτούργησε μοναστήρι, το οποίο κατεστράφη κατά τις επαναστάσεις της Τουρκοκρατίας. Οι μοναχοί του, σύμφωνα με την παράδοση, κατέφυγαν στη Μονή των Απεζανών, αφού πρώτα έκρυψαν τα πολύτιμα ιερά σκεύη και τα κειμήλια σε απρόσιτα σημεία της περιοχής.

Το βυζαντινό τοιχογραφημένο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου πρέπει να ήταν το καθολικό της Μονής. Είναι γνωστό και ως Άγιος Δημήτριος ο «Γαλατόκτιστος» καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, για το χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκε γάλα αντί νερού.