Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων που βρίσκεται νότια του οικισμού Ανατολή αποτελούσε το καθολικό ενός μικρού μοναστηριακού γυναικείου συγκροτήματος, από το οποίο διατηρούνται ελάχιστα ερείπια νότια του ναού. Η μονή Καρκασίων, όπως αναφέρεται σε πηγές του τέλους του 14ου αι., υπήρξε η περιοχή διαβίωσης του λόγιου ιερομόναχου Νείλου Δαμιλά, γνωστού από το συγγραφικό έργο και την αντιρρητική του δράση κατά των φιλοδυτικών θεολόγων της περιόδου. Το μονόχωρο καμαροσκέπαστο καθολικό φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο του 15ου αι. Εκτός από τον Χριστολογικό κύκλο με ιδιαίτερη έμφαση στον κύκλο των Παθών, στον βόρειο τοίχο αναπτύσσεται ο κύκλος του βίου των αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους οποίους είναι αφιερωμένος ο ναός. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην ανενεργή σήμερα μονή της Παναγίας Βαγιονέας που βρίσκεται νοτιότερα από τους Αγίους Αποστόλους και την οποία ίδρυσε επίσης ο Νείλος Δαμιλάς, γύρω στο 1400. Στη μονή λειτούργησε και σχολείο, αφού σύμφωνα με το Τυπικό της μονής, που συνέταξε ο Νείλος, οι μοναχές διδάσκονταν θρησκευτικά μαθήματα, καθώς και μαθήματα κοινωνικής αγωγής. Σήμερα διατηρείται μόνο το καθολικό της, ένας μονόχωρος ναΐσκος που στη νότια πλευρά του φέρει τετράγωνο νάρθηκα με έναν ιδιόμορφο κωνοειδή θόλο.