Αναζήτηση μνημείων

Η Κάντανος ήκμασε κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια αλλά και κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο φαίνεται να κατείχε σημαντική θέση, αφού αποτελούσε έδρα Επισκόπου, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451.

Τη μεγάλη θρησκευτική παράδοση της περιοχής μαρτυρούν τα ίχνη βασιλικών του 5ου-6ου αιώνα, που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή, καθώς και ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών του 13ου -16ου αιώνα, όπως η Παναγία στα Τζεβρεμιανά με χάραγμα του 1450, ο ναός του Σωτήρος που βρίσκεται πάνω σε ερείπια τρίκλητης βασιλικής, η Αγ. Κυριακή στα Λαμπιριανά, ο Αγ. Γεώργιος στα Μπενουδιανά, η Παναγία στα Τζαγκαραλιανά, οι Αγ. Απόστολοι στον Κουφαλωτό, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος στα Καβαλαριανά , η Αγ. Άννα, η Παναγία, η Αγ. Παρασκευή και ο Αγ. Γεώργιος στο Ανισαράκι, ο Προφήτης Ηλίας και ο Αγ. Ιωάννης στον Τραχινιάκο, η Παναγία στα Σκουδιανά, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος στα Χασιανά, η Αγ. Παρασκευή στα Ελληνικά και ο Αγ. Αθανάσιος στο Τριγόνω.