Αναζήτηση μνημείων

Πρόκειται για μονόχωρο ναό του 14ου αιώνα ο οποίος επεκτάθηκε, μεταγενέστερα, προς τα δυτικά. Το 1896 οι Τούρκοι τον μετέτρεψαν σε καφενείο.
Το ανατολικό του τμήμα, δηλαδή ο αρχικός ναός, φέρει τοιχογραφικό διάκοσμό του 14ου αι. με ευαγγελικές σκηνές καθώς και την παράσταση των κτητόρων, στο νότιο τοίχο.