Αναζήτηση μνημείων

Η μονή των Ασωμάτων είναι αφιερωμένη στη Σύναξη των Αρχαγγέλων. Κτίστηκε κατά τη Β’ βυζαντινή περίοδο και είναι φρουριακού τύπου. Στα τέλη του 18ου αι αποτέλεσε την Έδρα του επισκόπου Λάμπης.

Αρχικά το καθολικό της ήταν μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός που όμως, μέσα στον 20ο αι., μετατράπηκε στον τύπο ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Το αρχικό κτίριο ήταν χτισμένο στη θέση προγενέστερου ναού του 14ου αι., που και αυτός με τη σειρά του χτίστηκε στη θέση ναού του 10ου αι. που είχε καταστραφεί από σεισμό το 1303.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η μονή καταστράφηκε αρκετές φορές.

Μέσα στον 20ο αι. λειτούργησε ως Γεωργική Σχολή.