Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός, αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου, βρίσκεται περίπου δύο χλμ. δυτικά του οικισμού Βουλισμένη στη θέση Βιγλί. Yπήρξε το καθολικό μίας εντελώς κατεστραμμένης σήμερα μονής η οποία λειτουργούσε με βάση έγγραφη πηγή από το 1594, έως και τον 18ο αι. Ο πλήρως αναστηλωμένος σήμερα ναός ανήκει στον τύπο του σταυρεπίστεγου και χρονολογείται γύρω στο 1300. Στην αρχική φάση του ανάγεται το μονόλοβο κωδωνοστάσιο και η πλίνθινη ταινία με τα τρίγωνα στην ανατολική πλευρά του. Κατά το έτος 1605, σύμφωνα με την επιγραφή του θυρώματος, ανακαινίστηκε με έξοδα της μοναχής Μαγδαληνής Στριανοπούλας. Εσωτερικά ο τοιχογραφικός διάκοσμος που διασώζεται αποσπασματικά, εκτελέσθηκε από το ίδιο δραστήριο εργαστήριο ζωγράφων που είχε ολοκληρώσει και το δεύτερο στρώμα του κεντρικού κλίτους της Παναγίας Κεράς στην Κριτσά, του Αγίου Γεωργίου του Καβουσιώτη, καθώς και άλλους ναούς της ευρύτερης περιοχής. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές σκηνές του ευαγγελικού κύκλου, με έμφαση στον κύκλο των Παθών, και σκηνές του μαριολογικού κύκλου.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες