Αναζήτηση μνημείων

Στον μονόχωρο ναό της Παναγίας, στο μέσο του οικισμού, προστέθηκε κατά την δεκαετία του 1950 στη νότια πλευρά του ένας δίκλιτος ναός. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του παλαιού κλίτους, του 14ου αι., φέρει σκηνές από τον χριστολογικό και θεομητορικό κύκλο με τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας να καταλαμβάνει όλο τον δυτικό τοίχο. Οι παραστάσεις του Χριστού στον νότιο τοίχο και της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στον βόρειο, δίπλα στο τέμπλο, ενέχουν θέση προσκυνηματικών εικόνων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δάπεδο του ναού από εξαγωνικά ασβεστολιθικά πλακίδια που χρονολογούνται στην ενετική περίοδο, καθώς και η σειρά εφυαλωμένων πινακίων στην εξωτερική πλευρά του νότιου τοίχου. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού φέρει αξιόλογες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η Παναγία Βρεφοκρατούσα του β΄ μισού του 14ου αι., η οποία τιμάται ως θαυματουργή, καθώς και οι εικόνες του δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου και της Σταύρωσης του 15ου αι.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες