1

Ιερός Ναός Παναγίας Μπαροτσανής (Αργυρούπολη)

Μονόχωρος κεραμοσκεπής ναός του 13ου αι. αφιερωμένος στη Θεοτόκο που βρίσκεται στη συνοικία «Μπαροτσιανά». Οι Μπαρότσηδες ήταν ευγενείς στα χρόνια της Ενετοκρατίας και είχαν σαν φέουδο τους την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης. Η γλυπτός διάκοσμος του ναού είναι υστερογοτθικού ρυθμού, ενώ φαίνεται ότι ήταν τοιχογραφημένος. Μεταγενέστερα, στη νότια πλευρά προστέθηκε ένας μικρότερος ναός αφιερωμένος στην […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2

Ιερός Ναός Παναγίας (Ρούστικα)

Δίκλιτος βυζαντινός ναός αφιερωμένος στη Θεοτόκο και στο Σωτήρα Χριστό. Οι τοιχογραφίες του νότιου, παλαιότερου, κλίτους χρονολογούνται στα 1391 και φέρουν, εκτός των άλλων, σκηνές από το κύκλο της Παναγίας και τους 24 Οίκους του Ακάθιστου Ύμνου. Πολύ σπάνια είναι η παράσταση της Αγίας Τριάδας στον δυτικό τύπο του «Θρόνου της Χάριτος».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου (Ανώγεια)

Δίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός, το νότιο κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και το βόρειο στα Εισόδια της Θεοτόκου. Το νότιο κλίτος φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο του 14ου αι. που δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Εντυπωσιακή και σπάνια είναι η τοιχογραφία της Παναγιάς Γλυκοφιλούσας, γνωστή και ως “Παραμυθιά”. Ιδιαίτερο είναι και το παλαιό […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4

Ιερός Ναός Παναγίας Κεράς (Χρωμοναστήρι)

Ο ναός της Παναγίας Κεράς ανήκει στον τύπο του μονόχωρου τρουλλαίου, με δυο κόγχες στα πλάγια του ναού, με μεταγενέστερο νάρθηκα. Μεταγενέστερο είναι, στα νότια του ναού, και το κλίτος της Αγίας Άννας. Στο εσωτερικό του κυρίως ναού σώζεται αποσπασματικά τοιχογραφικός διάκοσμος του 11ου και του 15ου αι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5

Ιερός Ναός Παναγίας (Ρουσσοσπίτι)

Πρόκειται για μονόχωρο ναό του 14ου αιώνα ο οποίος επεκτάθηκε, μεταγενέστερα, προς τα δυτικά. Το 1896 οι Τούρκοι τον μετέτρεψαν σε καφενείο. Το ανατολικό του τμήμα, δηλαδή ο αρχικός ναός, φέρει τοιχογραφικό διάκοσμό του 14ου αι. με ευαγγελικές σκηνές καθώς και την παράσταση των κτητόρων, στο νότιο τοίχο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
6

Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου (Ρέθυμνο)

Ο μητροπολιτικός ναός του Ρεθύμνου είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου και αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά ναό στην ίδια θέση. Κατά την ενετοκρατία υπήρχε ένας μικρός ναός ο οποίος το 1844, κατεδαφίστηκε και στη θέση του χτίστηκε ένας μεγαλύτερος που με τη σειρά του αντικαταστάθηκε το 1956 από τη σημερινή τρίκλιτη βασιλική. Ο ναός […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7

Ιερά Μονή Αντιφωνήτριας

Ο ναός της Παναγιάς των Μυριοκεφάλων στο χωριό Μυριοκέφαλα αποτελούσε το καθολικό της μονής της Παναγίας της Αντιφωνήτριας του 11ου αι. που δεν σώζεται πια. Η μονή χτίστηκε από τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο, γύρω στο 1020 και λειτούργησε μέχρι και τις αρχές του 20ου αι. Πέρα από το καθολικό, τα υπόλοιπα κτίσματα είναι του […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8

Ιερά Μονή Παναγίας Χαρακιανής

Στο δρόμο από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, κοντά στο Μπαλί, βρίσκεται η Παναγιά Χαρακιανή ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Μητρόπολης. Πρόκειται για ένα μονόχωρο ναό, ανακαινισμένο τα τελευταία χρόνια, που ιδρύθηκε τη βενετική περίοδο από τη μεγάλη οικογένεια των Καλλεργών της οποίας το οικόσημο υπάρχει στη δυτική πλευρά του ναού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9

Ιερός Ναός Παναγίας (Λαμπινή)

Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς με τρούλο. Χρονολογείται στα τέλη του 12ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού διασώζεται σε μεγάλο βαθμό παρά τη φυσική φθορά αλλά και την πυρπόληση του. Οι τοιχογραφίες έγιναν σε τρείς περιόδους και χρονολογούνται ανάμεσα στον 12ο και τον 15ο αι., με το πρώτο στρώμα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10

Παλαιοχριστιανική Βασιλική (Βιζάρι)

Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Βιζαρίου βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό, στη θέση Ελληνικά. Πρόκειται για μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και στους Αγίους Βλάσιο και Θεόδωρο. Χρονολογείται περί τον 6ο αι. και φαίνεται να δέχθηκε μετατροπές κατά τον 8ο ή 9ο αι. Πιθανότατα να υπήρξε και καθεδρικός ναός […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ