Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός της Παναγιάς των Μυριοκεφάλων στο χωριό Μυριοκέφαλα αποτελούσε το καθολικό της μονής της Παναγίας της Αντιφωνήτριας του 11ου αι. που δεν σώζεται πια. Η μονή χτίστηκε από τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο, γύρω στο 1020 και λειτούργησε μέχρι και τις αρχές του 20ου αι.

Πέρα από το καθολικό, τα υπόλοιπα κτίσματα είναι του 18ου και 19ου αιώνα. Το καθολικό ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Στο εσωτερικό του σώζεται τοιχογραφικός διάκοσμος του 11ου, 13ου αι και 14ου αι. Εξαιτίας της θαυματουργής δράσης της εικόνας της Παναγίας ο ναός αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Μητρόπολης.