Αναζήτηση μνημείων

Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Βιζαρίου βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό, στη θέση Ελληνικά.

Πρόκειται για μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και στους Αγίους Βλάσιο και Θεόδωρο. Χρονολογείται περί τον 6ο αι. και φαίνεται να δέχθηκε μετατροπές κατά τον 8ο ή 9ο αι. Πιθανότατα να υπήρξε και καθεδρικός ναός της Επισκοπής Συβρίτου.

Κατά τις ανασκαφές ήρθαν στο φως διάφορα ευρήματα, ανάμεσα στα οποία τμήματα από κιονόκρανα (ιωνικό και κορινθιακό), οι κίονες που χώριζαν τα κλίτη, αγγεία, λύχνοι και νομίσματα (βυζαντινά και αραβικά).

Τοποθεσία

Φωτογραφίες