Αναζήτηση μνημείων

Στον σύγχρονο οικισμό του Λιμένα Χερσονήσου που έχει κτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη Χερρόνησος, έχουν εντοπιστεί τρεις βασιλικές, ενδεικτικές της μεγάλης ακμής του οικισμού και κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, όταν αποτελούσε και την έδρα της ομώνυμης αρχαίας επισκοπής. Η βασιλική Α, του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάστηκε από τον νεόδμητο στην ανατολική της πλευρά ναό, βρίσκεται δύο χλμ. ανατολικά από το λιμάνι του οικισμού. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά και νάρθηκα και αίθριο στα δυτικά. Το μεσαίο κλίτος και ο νάρθηκας φέρουν αποσπασματικά διατηρούμενο ψηφιδωτό δάπεδο του 5ου και 6ου αι. αντίστοιχα, με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα, πτηνά, καθώς και μία παράσταση με λέοντα και δορκάδα. Στη ΝΑ γωνία του ιερού και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται ορθογώνιο αψιδωτό κτίσμα, πιθανόν μαρτύριο ή βαπτιστήριο.