Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός του Σωτήρος Χριστού κτίστηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις, η πρώτη από τις οποίες ανάγεται στον 13ο αιώνα, ενώ η δεύτερη στον 14ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στον 16ο – 17ο αιώνα.