Αναζήτηση μνημείων

Ο παλαιοχριστιανικός ναός του δεύτερου μισού του 6ου αι. που βρίσκεται έξω από την Κάτω Επισκοπή Κισσάμου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Κρήτης.

Τόσο από αρχιτεκτονική όσο και από ζωγραφική άποψη, ο ναός έχει μεγάλη αξία. Αρχιτεκτονικά, είναι ένα περίκεντρο, ορθογώνιο κτίσμα που αναπτύσσεται γύρω από ένα μεγάλο τρούλο. Στα δυτικά του ναού βρίσκεται ο νάρθηκας και στη συνέχεια ένα αίθριο. Ο τρούλος εξωτερικά σχηματίζει ομόκεντρες στεφάνες που αναπτύσσονται βαθμιδωτά. Στο εσωτερικό τα ψηφιδωτά δάπεδα του 6ου αιώνα έχουν διάκοσμο από φολίδες, κληματίδες, κισσόφυλλα, ψάρια και τεμνόμενα ημικύκλια, ενώ, επίσης, εξίσου σημαντικός είναι ο τοιχογραφικός διάκοσμος, που διασώζεται αποσπασματικά σε 4- 5 στρώματα. Το αρχικό στρώμα χρονολογείται στον 7ο αιώνα. Το δεύτερο στρώμα ανάγεται στην περίοδο της εικονομαχίας, οπότε βλέπουμε ανεικονικά θέματα σταυρών, και όσο για το τρίτο στρώμα, είναι δείγμα υψηλής ζωγραφικής τέχνης και συνδέεται με την Β’ Βυζαντινή περίοδο, εποχή κατά την οποία μεταφέρθηκε εδώ η έδρα της Επισκοπής Κισάμου.