Αναζήτηση μνημείων

Ναός του 14ου αιώνα, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται από το 1320, όπως μας πληροφορεί εγχάρακτη επιγραφή.
Η ιδιαιτερότητα του ναού, ωστόσο, είναι ότι, εκτός από τις τοιχογραφίες φέρει και πολλά οικόσημα, ονόματα και χρονολογίες σε όλους τους τοίχους του.