Αναζήτηση μνημείων

Δίκλιτος ναός αφιερωμένος στον Όσιο Ιωάννη και τον Άγιο Ευστάθιο, κοντά στην αρχαία Φαλάσαρνα. Αποτέλεσε το ερημητήριο του Οσίου Ιωάννη του Ξένου κατά τον 11ο αιώνα και τμήμα του βρίσκεται μέσα σε σπηλιά. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού χρονολογείται μεταξύ 11ου και 14ου αιώνα και αφηγείται τον βίο του Οσίου Ιωάννη.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες