Αναζήτηση μνημείων

Τμήμα του Ναού του Αγ. Νικολάου έχει ζωγραφηθεί από τον Ιωάννη Παγωμένο το 1315.