Αναζήτηση μνημείων

Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καλαμίου υπάρχουν τα ίχνη της Μονής Προκοπίου, όπου σφαγιάσθηκαν από τους Σαρακηνούς οι κάτοικοι του χωριού και έκτοτε δεν ξαναλειτούργησε.