Αναζήτηση μνημείων

Πρόκειται για ένα ναό του 16ου αιώνα, με τοιχογραφίες οι οποίες δεν σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Διακρίνονται χαράγματα του 1507 και του 1515.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες