Αναζήτηση μνημείων

Ο Άγιος Μηνάς είναι ο πολιούχος της Επισκοπής Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό που ανεγέρθηκε το 1882, το βόρειο κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και το νότιο στον Άγιο Μηνά. Από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του ναού είναι το μαρμάρινο τέμπλο του.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες