Αναζήτηση μνημείων

Το χωριό έχει λάβει το όνομα του από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του. Η αρχιτεκτονική του μορφή είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός και χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Τα πιο χαρακτηριστικά του στοιχεία είναι οι μαρμάρινοι κίονες με τα κορινθιακά κιονόκρανα τα εξωτερικά τυφλά αψιδώματα των εξωτερικών επιφανειών αλλά και τα αψιδώματα του τρούλλου. Ανάμεσα στις λίγες τοιχογραφίες που σώζονται ξεχωρίζει αυτή του Αγίου Τρύφωνα.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες