Αναζήτηση μνημείων

Ο βυζαντινός οικισμός, στον οποίο έχουν βρεθεί και ίχνη της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, συνδέεται με τον Αγ. Ιωάννη τον Ερημίτη, που ήταν ένας από τους 99 Πατέρες που ασκήτευσαν στο σπήλαιο που βρίσκεται στον οικισμό.