Αναζήτηση μνημείων

Ο μικρός ναός του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται εντός του ερειπωμένου από δεκαετίες οικισμού των Λάκκων, ΒΑ του Κρούστα. Ο ναός που είχε κατασκευασθεί στη θέση παλαιότερου, μεγαλύτερου ναού, τοιχογραφήθηκε το 1347/48 από τον άρχοντα Ιωάννη Κλόντζια, όπως μας πληροφορεί η κτητορική επιγραφή στον δυτικό τοίχο. Το εικονογραφικό πρόγραμμα, όπως ήταν καθιερωμένο για τις μικρές μονόχωρες εκκλησίες του νησιού, περιέχει ευαγγελικές σκηνές, αγίους ολόσωμους και στηθαίους, ενώ ξεχωρίζει στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου ο Χριστός Αναπεσών. Στο κτιστό τέμπλο εικονίζεται στο ανώτερο τμήμα η Γέννηση και χαμηλότερα η Δέηση, με τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και πίσω του τον άγιο Κήρυκο στα αριστερά της πύλης του ιερού, ενώ δεξιά της τον Χριστό. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέρειες, όπως η ρόδινη δόξα του Χριστού στην Ανάληψη, ή ο όμοιου χρώματος ουρανός και η θηλάζουσα Παναγία στη Γέννηση, που πιθανόν οφείλονται σε δυτικά πρότυπα. Η ζωγραφική του ναού είναι χαρακτηριστική της υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας σε μία ομάδα ναών του 14ου αι. στην περιοχή, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο ζωγράφος του Αγίου Ιωάννη.