Αναζήτηση μνημείων

Ο καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Άννας χρονολογείται με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του τοιχογραφικού διακόσμου που διασώζεται στη βόρεια και ανατολική πλευρά του, στον ύστερο 14ο-πρώιμο 15ο αι. Ο ναός εσωτερικά διαρθρώνεται πλαστικά με σειρά αβαθών τόξων, ενώ πλαστική διαμόρφωση φέρει και στην κόγχη του ιερού, όπου ανοίγεται πεντάλοβο, οξυκόρυφο άνοιγμα, στοιχείο μοναδικό στην Κρήτη, το οποίο μας παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα. Από τις λίγες σωζόμενες παραστάσεις του ναού, κυρίως ευαγγελικές σκηνές και μεμονωμένους αγίους, όπως την αγία Ευγενία, διατηρούνται καλύτερα αυτή του Λίθου στη βόρεια πλευρά του ιερού βήματος, η ένθρονη αγία Άννα, στα πόδια της οποίας βρίσκεται καθισμένη η Παναγία, καθώς και ο άγιος Γεώργιος τον οποίο στέφει άγγελος.