Αναζήτηση μνημείων

Δίκλιτος ναός το πρώτο κλίτος του οποίο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρα και χτίστηκε τον 16ο ή 17ο αι. Το δεύτερο κλίτος που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου προστέθηκε στη νότια πλευρά αργότερα, στις αρχές του 19ου αι.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες