Αναζήτηση μνημείων

Σε βραχώδες ύψωμα κοντά στο χωριό Ρούστικα βρίσκεται η Μονή του Προφήτη Ηλία . Η μονή ιδρύθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας και συνδέεται άμεσα με την οικογένειας των Βλαστών το οικόσημο των οποίων σώζεται στη μονή.

Το καθολικό της, που υπέστη μια μεγάλη ανακατασκευή μετά το 1830, είναι τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία, την Αγία Τριάδα και την Αγία Ζώνη. Το κωδωνοστάσιο του που ανήκει στην αρχική φάση του ναού φέρει επιγραφή με χρονολογία του 1637. Μέσα το καθολικό υπάρχει μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο καθώς και άλλα αξιόλογα κειμήλια.