Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός που είναι αφιερωμένος στη Γέννηση της Θεοτόκου, ανήκει στον τύπο του απλού τετράστυλου εγγεγραμμένου με τρούλο. Αν και σήμερα είναι ερειπωμένος, διασώζονται οι τοιχοποιίες του. Ο ναός χτίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 11ο ή 12ο αι. και η εκτεταμένη ανακατασκευή του στον 14ο αι. Ο ναός είχε πολλές τοιχογραφίες του 14ου αι., αρκετές από τις οποίες έχουν μεταφερθεί στο ναό της Αγίας Αικατερίνης στο Ηράκλειο, με ενδιαφέρουσα τεχνοτροπία που παραπέμπει στην Μακεδονική σχολή.