Αναζήτηση μνημείων

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κολυμπάρι και είναι από τα μεγαλύτερα και πιο καλά διατηρημένα Μοναστήρια της Κρήτης, με φρουριακή μορφή και ένα τρίκογχο Καθολικό που συστεγάζει δύο παρεκκλήσια, κατά τα πρότυπα των Αγιορειτικών Καθολικών. Πρώτος κτήτορας ήταν ο μοναχός Βλάσιος από την Κύπρο, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση άρχισε το χτίσιμο της Μονής στο σημείο που τον οδήγησε η Παναγία. Γι’ αυτό τον λόγο, η Μονή, που χτίστηκε μεταξύ των ετών 1618-1637, είναι αφιερωμένη στην Οδηγήτρια.

Η Μονή της Κυρίας των Αγγέλων υπήρξε πόλος έλξης πολλών ασκητών και ερημιτών και γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες της Ενετοκρατίας. Την έπληξε η τουρκική κατάκτηση το 1645, αλλά είχε την τύχη να διοικείται από σημαντικούς εκκλησιαστικούς άντρες (όπως ο Ησαΐας Διακόπουλος), οι οποίοι όχι μόνο διατήρησαν την περιουσία της, αλλά εισήγαγαν και τη διδασκαλία των γραμμάτων και τεχνών μέσα στο Μοναστήρι. Πριν από την τουρκική λεηλασία, οι μοναχοί είχαν φροντίσει να στείλουν σε άλλες ελληνικές περιοχές 40 πολύτιμες εικόνες από το Μοναστήρι, οι οποίες επιστράφηκαν μετά την Επανάσταση. Δυστυχώς, λεηλατήθηκε ξανά το 1866. Παρ’όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, στο μουσείο της Μονής μπορεί κανείς να θαυμάσει τον πλούτο των εικόνων και των χειρογράφων. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι εικόνες με τη Σταύρωση του Χριστού, του Αγ. Νικολάου (1637), η πολυπρόσωπη εικόνα με την ιστορία του Ιωσήφ, από τον χρωστήρα του Ιερομονάχου Νείλου (1642), δύο ακόμη εικόνες του Αγ. Νικολάου (15ου και 17ου αι.), η Μεταμόρφωση (15ος αι.), η Παναγία η Ελεούσα (15ος αι.), Χριστός ο Μέγας Αρχιερεύς (15ος αι.).
Στο μουσείο υπάρχουν ακόμη και οι δύο παλαιοί Κώδικες της Μονής με πλούσια στοιχεία για την ιστορία της, άλλα χειρόγραφα και ιερά σκεύη.