Αναζήτηση μνημείων

Ο μονόχωρος, λιτός εξωτερικά, ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, στις νότιες παρυφές του οικισμού Λακώνια, φέρει στο εσωτερικό του ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα τοιχογραφικά σύνολα του 15ου αι. στην Κρήτη, ιστορημένο το 1431/32. Το εικονογραφικό πρόγραμμα στον κυρίως ναό περιέχει πέντε μόνο σκηνές από τον ευαγγελικό κύκλο, καθώς και τέσσερις σκηνές σε ένα συνεπτυγμένο κύκλο του Μιχαήλ Αρχαγγέλου: ο προφήτης Νάθαν ελέγχει τον Δαυίδ, οι Αρχάγγελοι αναγγέλλουν την άφεση των αμαρτιών στον Δαυίδ, το εν Χώναις Θαύμα και η Σύναξη των Ασωμάτων. Ιδιαίτερη μνεία χρήζουν από τον δυτικό τοίχο του ναού οι δύο πίνακες σε χρυσό φόντο, με τις απεικονίσεις των τεσσάρων κτητόρων του ναού. Στον δυτικό πίνακα εικονίζονται ο Μιχαήλ και ο Νικόλαος Μοχιώτης, ντυμένοι με τις ενδυμασίες της εποχής, ο νεότερος από τους οποίους κρατεί τόξο και φαρέτρα γεμάτη βέλη, ενώ στον ανατολικό πίνακα ο Ιωάννης Μοχιώτης με τη γυναίκα του κρατώντας ομοίωμα του ναού.