Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής είναι επίσης γνωστός και ως Άη κυρ-Γιάννης από το όνομα του κτήτορα του, Ιωάννη Ξένου. Κτίστηκε (περί) το 1030 και είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο.
Ο εσωτερικός (τοιχογραφικός) διάκοσμος του είναι σε δύο στρώματα. Το πρώτο χρονολογείται στον 11ο αιώνα και αποκαλύφθηκε πρόσφατα στις εργασίες αποκατάστασης του ναού, ενώ το δεύτερο στις αρχές του 14ου αιώνα. Στο κτιστό τέμπλο παρατηρούμε την απεικόνιση του Ιωάννη Ξένου μαζί με τους μαθητές του.
Στις πιο πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης αποκαλύφθηκε και ένα μεσοβυζαντινό νεκροταφείο περιμετρικά του ναού, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε μεταξύ (κατά τον)11ου και 19ου (12ο) αιώνα.