Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός της «Κυρίας των Αγγέλων» είναι επίσης γνωστός ως «Μικρή Παναγία» σε αντιπαραβολή με τη «Μεγάλη Παναγία», δηλαδή τον μητροπολιτικό ναό. Η ίδρυση του, πιθανόν, ανάγεται στον 16ο αι. και ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο.

Τοποθεσία

Διαδρομές

Φωτογραφίες