Αναζήτηση μνημείων

Η Παναγία Γκουβερνιώτισσα, λίγο πριν τον οικισμό Ποταμιές, ιδρύθηκε την πρώιμη βενετική περίοδο και ανήκε κατά τον 14ο αι. στο φέουδο του Laurentius Malipetri. Από τη διαλυμένη σήμερα μονή διατηρούνται τμήματα των κελλιών, κυρίως του 19ου αι., καθώς και το καθολικό στον αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο, με τη δυτική κεραία να είναι μεγαλύτερη σε μήκος. Εσωτερικά ο ναός κοσμείται με ζωγραφική πολύ υψηλής ποιότητας, από την τρίτη δεκαετία του 14ου αι., χαρακτηριστική του ρεαλιστικού ρεύματος της Παλαιολόγειας ζωγραφικής, ενώ έχουν αναγνωριστεί επιδράσεις από ιστορημένα χειρόγραφα και τη δυτική εικονογραφία. Το εικονογραφικό πρόγραμμα εκτός από το ανεπτυγμένο Δω­δεκάορτο, με σκηνές όπως το Όνειρο του Ιωσήφ και τη Φυγή στην Αίγυπτο, περιέχει χαρακτηριστικές παραστάσεις από τον κύκλο των Παθών, όπως την Άρνηση του Πέτρου, τον Χριστό Ελκόμενο, τον Εμπαιγμό, κ.ά. Στη βόρεια κεραία αναπτύσσεται εκτεταμένος μαριολογικός κύκλος, καθώς και αρκετά φθαρμένες σκηνές απο τα θαύματα του Χριστού, όπως η Ίαση του Τυφλού και η Ίαση του Παραλυτικού.