Αναζήτηση μνημείων

Το Μοναστήρι της Χρυσοσκαλίτισσας βρίσκεται στο Ν.Δ. άκρο της Κρήτης και είναι χτισμένο πάνω σε βράχο.

Η Εκκλησία της Μονής είναι αφιερωμένη στην Παναγία και στην Αγία Τριάδα και γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο. Χτίστηκε επί Ενετοκρατίας και, κατά την παράδοση, το όνομά της το πήρε από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα ενενήντα οχτώ που είχε όταν χτίστηκε.

Πριν χτισθεί η Μονή της Χρυσοσκαλίτισσας, υπήρχε άλλος ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, προσκολημένος σε σπηλαιώδη βράχο, ενώ στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδας. Η Εκκλησία που βλέπουμε σήμερα άρχισε να οικοδομείται το 1894.

Το 1900, η Μονή διαλύθηκε μαζί με άλλες Μονές της Κρήτης. Επανιδρύθηκε σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς φιλοξενήθηκαν σ’αυτήν αρκετοί αντιστασιακοί, και για το λόγο αυτό το 1943 εγκαταστάθηκαν εκεί Γερμανοί στρατιώτες, αφού έδιωξαν τους μοναχούς. Με την αποχώρηση των Γερμανών οι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή.