Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός San Salvatore αποτελεί μέρος της ομώνυμης μονής του Τάγματος των Φραγκισκανών. Η πρώτη φάση οικοδόμησής του χρονολογείται πιθανότατα στον 15ο αιώνα, ενώ ακολούθησαν προσθήκες και μετατροπές κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί. Σήμερα στεγάζει την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων, όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει αξιόλογα ψηφιδωτά, επιγραφές, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, νομίσματα, γλυπτά, καθώς και διάφορα έργα μικροτεχνίας και κεραμεικής.

Τοποθεσία

Διαδρομές

Φωτογραφίες