Αναζήτηση μνημείων

Αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική της Κρήτης και είναι αφιερωμένη στην Αγία Σοφία. Πρόκειται για μια ξυλόστεγη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος σε σχήμα Τ, νάρθηκα και αίθριο. Στο κέντρο του αιθρίου υπάρχει μεγάλη δεξαμενή. Το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε 54 μέτρα και το πλάτος σε 23 μέτρα. Η βασιλική χρονολογείται στο τέλος του 5ου αιώνα και φαίνεται να λειτουργούσε ως τον 9ο αιώνα.