Αναζήτηση μνημείων

Οι πρόσφατες ανασκαφές στη θέση Πυργί έφεραν στο φως μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική της Αρχαίας Ελεύθερνας. Έχουν αποκαλυφθεί πλήρως τα τρία κλίτη και ο νάρθηκας ενώ διακρίνονται και τα ψηφιδωτά δάπεδα με γεωμετρικά σχήματα και φυτικό διάκοσμο. Οι τοίχοι της βασιλικής και οι πεσσοί που συγκρατούσαν τις εσωτερικές τοξοστοιχίες ήταν διακοσμημένοι με πλακίδια τοποθετημένα σε γεωμετρικούς – φυτικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με μία από τις επιγραφές που σώζονται, τον ναό έχτισε ο επίσκοπος Ελευθέρνης Ευφρατάς και ήταν αφιερωμένος στον Μιχαήλ Αρχάγγελο.